Personvernerklæring

Privacy policy

Norsk
English

Om personlige opplysninger

I den grad du legger igjen personopplysninger i kontakt med oss, vil vi spare på det som er relevant i ditt kundeforhold til oss. Herunder: Navn, adresser og telefonnummer.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Personlige ønsker som har relevans til oppdraget vi utfører for deg, blir lagret sammen med dokumenter som vedrører saken. Opplysninger som er nødvendige i regnskap, blir tatt vare på så lenge regnskapsloven krever. I den grad vårt oppdrag krever det vil vi formidle navn, adresse og telefonnummer til firma som mulig skal engasjeres i oppdraget. Ut over det formidler vi ikke personopplysninger. Liste over kontakter som har fått opplysningene føres i saksmappen.

Datasikkerhet

Vi selger ikke personopplysninger.

Datalagring

Om du ikke får et kundeforhold til oss, sletter vi dine data rutinemessig.

Blair ByggKonsulent AS