Blair Byggkonsulent AS

Tjenester

Blair Byggkonsulent AS kan hjelpe med planlegging, byggemelding, innhenting av pristilbud og oppfølging av arbeid.

Byggeledelse

Vår byggeledelse er uavhengig av entreprenør. Oppgaver vi utfører:

  • Følger opp på byggeplassen.
  • Kontrollerer at alle håndverkere er registrert med byggekort.
  • Påser at materialer og avfall blir behandlet etter forskriftene.
  • Holder værnerunder og ivaretar byggheres ansvar ref. byggherreforskriften.
  • Følger opp fremdrift og leveranser i henhold til avtale.
  • Utfører byggelånskontroll, attestering av fakturaer. Vi fører kontroll med leverte varer opp mot kontrakt og budsjett.

Prosjektering

Vi kan tegne prosjektet. Vi starter et prosjekt med å lage en grundig plan sammen med deg. Vi sørger for at prosjektet er planlagt, før byggestart. Vi kan hente inn pristilbud og bistå med kontraktstegning. Vi engasjerer håndverkere som fakturerer direkte til deg, uten påslag for underleverandører. Vi kan byggemelde prosjektet.

Eksternkontroll

I prosjekter der vi ikke utfører byggeldelse, kan vi bistå med ekstern/uavhengig kontroll av prosjektet. Vi kan bistå med Termografi og tetthetskontroll for å kontrollere at bygget holder krav i henhold til tek 17.

Blair Byggkonsulent AS
Org.nr.: 925 880 094 mva
Copyright © 2021 | Blair Konsulent AS
Utvikles av Cove AS